ZŠ a MŠ Brzkov

Školní družina

Naše školní družina je velmi důležitou součástí školy.

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí.

Školní družina dětem nabízí zájmové, vzdělávací a spontánní činnosti. Při docházce do družiny děti plní úkoly vyplývající z celoročního plánu školní družiny. Výchovnými  cíli družiny jsou citlivé vztahy k lidem, k přírodě. Učíme děti chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme jejich schopnost spolupracovat a respektovat druhého, působíme v oblasti prevence rizikového chování a při všech činnostech dbáme na bezpečnost dětí.

 

Činnosti školní družiny

Odpočinkové činnosti - Relaxace, četba, odpočinek na koberci, klidové hry, vyprávění - dialog s dětmi.

Rekreační činnosti

  - V místnosti:  hry s pohybovými prvky, malování, hračky, stolní a společenské hry

-  Venku: vycházky do přírody, po okolí obce, pohybové a sportovní aktivity na hřišti, pobyt na školní zahradě

 

 Zájmové činnosti:

- výtvarná činnost:  kresba a malba (kombinování výtvarných technik),  rozvoj fantazie a kreativity, kreslíme a malujeme pastelkami, vodovými barvami, temperovými barvami, křídami, tužkou

 

- hudební  činnost: pěvecký a mluvný projev, rytmus, tempo, hudebně-pohybová činnost

 

- pracovní činnost: s přírodními materiály, látkou, s papírem, pracovní-pěstitelské činnosti na školní zahradě

 

 

Provozní doba naší školní družiny je denně od  6.30 h - 7.30 h a od  11.30 h - 15.00 h

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru