ZŠ a MŠ Brzkov

O škole

Základní škola Brzkov je málotřídní základní škola, která poskytuje základní vzdělání žákům 1. stupně. Vyučuje se ve dvou třídách.

Od 1. 1. 2003, kdy se škola stala právním subjektem - příspěvkovou organizací, je součástí školy také školní družina, mateřská škola a výdejna stravy při MŠ a při ZŠ.

Základní škola sídlí v prostorách 1. patra. Materiální vybavení školy je sice starší, ale průběžně dochází k jeho obnově. Třídy jsou velké, prostorné a účelně zařízené. Vzdělávají se v nich žáci 1. - 5. ročníku.

Škola je vybavena výpočetní technikou a interaktivní tabulí, kterou využívají žáci nejen ve výuce, o přestávkách i ve volném čase.

Chybí zde bohužel tělocvična, výuka tělesné výchovy je prováděna převážně venku na hřišti, dále pak v prostorách třídy. Za nepříznivého počasí cvičí děti ve třídě, kde je základní vybavení: lavičky, žíněnka, gymnastický koberec, apod. Ve všech ročnících se vyučují 2 hodiny TV týdně. Žáci v průběhu školní docházky absolvují v rámci TV 20 hodin plaveckého výcviku. V průběhu vyučování jsou dle potřeby zařazovány tělovýchovné chvilky (relaxační, kompenzační cviky).

Základním cílem školy je vzdělávat děti v klidném a harmonickém prostředí.

U školy je zahrada s možností využití venkovní třídy, výuku pracovních činností i volné hry dětí. 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru