ZŠ a MŠ Brzkov

Zápis do 1. ročníku ZŠ 2024

Zápis do 1. ročníku proběhl 4. 4. 2024, ale i nadále přijímáme nové žáky do 1.-5. ročníku. Můžete se přihlásit/přestoupit kdykoliv! Srdečně vás zveme a těšíme se na vás.

Co s sebou k zápisu:

rodný list dítěte

občanský průkaz zákonného zástupce

vyplněnou žádost o přijetí, zápisní líst, souhlas s nakládáním (formuláře naleznete zde na webu)

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, tak také žádost o odklad, zprávu z pedagogickopsychologické poradny nebo od lékaře. 

.

Vážení rodiče,

jak můžete pomoci svým dětem

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru