ZŠ a MŠ Brzkov

Bezpečně do školy

Začátek září je každoročně významným obdobím pro všechny děti, které zahajují povinnou školní docházku, ale i pro ty, které se po prázdninách do školních lavic vracejí. Cesty do škol s sebou ale přinášejí i některá rizika, a to jak na začátku školního roku, tak i v jeho průběhu. Proto je velmi důležité připomenout rodičům školáků některá základní pravidla, kterými by se jejich děti měly řídit.

V první řadě bychom si měli uvědomit, že za bezpečný pohyb dítěte v silničním provozu odpovídají právě rodiče. Je tedy vhodné, aby se svými dětmi prošli celou trasu do školy, ale i ostatní cesty, po kterých se bude dítě pohybovat. Při té příležitosti mohou dětem ukázat bezpečná místa pro přecházení vozovky a vysvětlit jim základní zásady bezpečného přecházení.

Dalším důležitým a nezbytným prvkem pro bezpečnost dětí je jejich viditelnost. Na cestu do školy a ze školy by na sobě měly mít pestré oblečení, případně některý z reflexních či retroreflexivních prvků, které je zviditelní. To však neplatí pouze pro děti, ale i pro všechny chodce, kteří se účastní silničního provozu. Použitím reflexního prvku nebo oděvního prvku s reflexními doplňky se při snížené viditelnosti dosáhne významného zviditelnění, přičemž tím dojde k větší bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu. S reflexními prvky je chodec vidět až na vzdálenost 200 metrů. Pokud ovšem pestré nebo reflexní oblečení nemá, tak je například v noci vidět na pouhých 20 metrů.

Dále je také nutné dětem říci, aby se nebavily ani jinak nekomunikovaly s cizími lidmi a v žádném případě si od nich nebraly žádné předměty. Také musejí být poučeni o tom, aby s lidmi, které neznají, nikam nechodily a nenechaly se pod jakoukoliv záminkou zlákat například k tomu, aby k nim nasedly do vozidla.

V případě, že rodiče své děti přepravuji do školy v osobním automobilu, tak je musí mít umístěny v dětské autosedačce. U nás tato povinnost vyplývá přímo ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, který říká, že v dětské autosedačce musí být přepravované všechny děti, které měří nejvýše 150 centimetrů a váží nejvýše 36 kilogramů, přičemž stačí splnit jednu z těchto podmínek.

Při přepravě dítěte v dětské autosedačce musí řidiči dodržovat následující podmínky:

  • dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům
  • na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy
  • dětská autosedačka musí být upevněna na sedadle podle podmínek stanovených výrobcem dětské autosedačky a dítě musí být do dětské autosedačky umístěno v souladu s návodem k použití této dětské autosedačky

V neposlední řadě by si všichni řidiči měli uvědomit, že v průběhu školního roku se v ranních a odpoledních hodinách bude na ulicích vyskytovat více dětí a měli by této situaci přizpůsobit své chování, zejména pak rychlost jízdy. Důležitá je u všech řidičů i předvídavost. Berme v úvahu, že chování dítěte v silničním provozu ovlivňuje mnoho faktorů, a proto jeho reakce jsou velmi těžko předvídatelné.

 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

oddělení tisku a prevence

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru