ZŠ a MŠ Brzkov

Zápis do 1. ročníku ZŠ 2023

Zápis do 1. ročníku - i nadále je možné dodatečně zapsat dítě do 1. ročníku ZŠ. Stále také přijímáme děti do všech ročníků, a to i v průběhu školního roku.
Zápis do 1. ročníku ZŠ 2023

Vážení rodiče,

srdečně vás zveme k zápisu vašich dětí k povinné školní docházce. S sebou, prosím, vezměte rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a vyplněné podklady (můžete si stáhnout z našich webových stránek nebo po dohodě vyzvednout v tištěné podobě ve škole, případně vyplnit až na místě).

Pro děti jsou připraveny hravé úkoly a drobné odměny. Účast dětí však není povinná. 

V odůvodněných případech si můžete dohodnout náhradní termín.

V případě nejasností nás kontaktujte telefonicky (720520002) nebo emailem (skolabrzkov@gmail.com).

Na to, jak s dětmi pracujeme, se můžete podívat ve fotogalerii našeho webu www.zsbrzkov.cz nebo se s námi potkat na některé z našich akcí.

Vážíme si vašeho zájmu a těšíme se na vás.

 

Mgr. Šárka Stejskalová, řed. školy

Jak můžete pomoci svým dětem

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru